strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 414.

Pół osoby niemal wprost patrzącej, na głowie czapka prosta, w ręku księga, około szyi kryza. W otoku napis hebrajski, który znaczy: Elazer syn Samuela, rabin miasta Brodów.

Strona odwrotna. Same napisy w języku hebrajskim, znaczące: przyjęty tu został we środę 17 miesiąca Elul roku 5495 (t.j. 1735 ery chrześcijańskiej) na długie, pomyślne lata Amen. Dalej idzie wiersz z Talmudu: módl się za pomyślne powodzenie panującego. Potem następuje kilka wierszy z psalmów; na końcu jest wyraz: w Amszterdamie.

Srebrny egzemplarz tego medalu znajduje się w zbiorze Ignacego Hr. Krasickiego w Galicyi.


Nieznajome nam są szczegóły życia Eleazera, synagogi w Brodach rabina, którego na tym medalu wyrażonego widzimy, ani zasługi, które współwierców jego powodowały, do uczczenia go takowym.

Miasto Brody z handlu słynące, mieści w sobie znaczną ludność wyznania starozakonnego; takiem już było za panowania Augusta III.


Zdjęcie: JewishEncyclopedia.com