strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 413.

Widok Gdańska i bliskiego morza z okrętami. W odcinku herb miasta. Wkoło napis: PACEM QUAM POST CENTUM ANNOS COLIMUS CELEBRATE NEPOTES. To jest: święćcie wnucy pokój, który od stu lat mamy.

Strona odwrotna. Widok klasztoru oliwskiego, nad którym napis: AVGVSTO TERTIO REGE POL[oniae] PATRE PATRIAE SALVO PACIS OLIVENSIS SAECVLVUM ALTERVM INTER SUPLICATIONES ET VOTA III MAI MDCCLX INGREDITVR GEDANVM. To jest: za życia Augusta III króla polskiego, ojca ojczyzny, wiek drugi pokoju oliwskiego, wśród modłów i życzeń dnia 3 Maja 1760 zaczęty w Gdańsku. W odcinku: OLIVA PACIFERA III MAII MDCCLX (Oliwa zwiastująca pokój 3 Maja 1760).

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Medal ten, nie tylko że pięknością rysunku i rylca się odznacza, ale nadto uważany być może jako dyplomatyczny dowód przywróconego między Polską a Szwecyą pokoju, po długiej owej wojnie Augusta II z Karolem XII. Przedmiot ten bliżej nam roztrząsnąć należy.

Zawarty w Oliwie w roku 1660 traktat, uśmierzył jak wiadomo, długoletnie nieporozumienia między starszą a młodszą dzielnicą domu Wazów i zdawał się być pewną rękojmią stałego pokoju Szwecyi z Polską. August II przerwał pomyślny ten stan rzeczy, gdy pod błahemi pozorami wypowiedział wojnę Karolowi XII.

Traktat nysztadzki w roku 1721 między Piotrem I a Szwecyą zawarty, położył koniec długiej i zaciętej wojnie i Polsce w stosunkach jej do Szwecyi stały zastrzegł pokój. Osobnego przecież traktatu nie zawarły oba dopiero wspomnione narody. W roku dopiero 1729 Fryderyk I król szwedzki napisał list do Augusta II, którym mu oświadczył, że puszczając w niepamięć wszystko, co się za Karola XII było zdarzyło, pragnął nienaruszony pokój z królestwem polskiem zachować. August II w dniu 27 miesiąca Czerwca wspomnionego roku wzajemne w tym względzie Szwecyi uczynił oświadczenie; urzędowego przecież aktu w tym względzie nie zawarto. W miejscu jego w roku 1760 mniejszy wybito medal, który świadczy, że traktat oliwski prawomocnym jest w stosunkach Polski do Szwecyi.

Gdy w roku 1790 na sejmie czteroletnim, Polska z Szwecyą przymierze zawarły, położono traktat oliwski jako zasadę wzajemnych obu królów stosunków, jak gdyby wojna z Karolem XII nie była nigdy przerwała dawniejszej przyjaźni.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 51)