strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 412.

Ogród francuzki, w środku wytryskująca fontanna, w nim ogrodnik szczepiący gałązki, drugi obwiązujący drzewo. Wkoło napis: GRATO VENIT GEDANO LVX IVNIA IVNIS IDVS GIGNIT ATHENAEO POST DVO SECLA NOVAS. To jest: przybyło do Gdańska światło Czerwcowe. Czerwiec 13 zrodził dla gymnazyum gdańskiego po dwóch wiekach nowe światło. W odcinku: COELI RORENT HOMINESQUE LABORENT SIC GERMANA FLORENT MDCCLVIII XIII IUNII. To jest: nieba spuszczają rosę, ludzie pracują i tym sposobem nasiona zakwitają. Dnia 13 Czerwca 1758.

Strona odwrotna. Cztery tarcze zwykłym herbów sposobem ozdobione, spojone ze sobą wstęgami. Na jednej z tych tarcz trzy chrabąszcze na drugiej i trzeciej dwie trąby myśliwskie, na czwartej dwie róże. U dołu napis: DEO FORTVNATAE ATHENAEI GEDANENSIS VOTIVA SOLENNIA ANNO SVO BIS SECVLARI IDIBVS IVNIIS EXHIBITA. To jest: za zdarzeniem Boskim uroczysta rocznica gimnazyum gdańskiego drugiego stulecia odprawiona dnia 13 Czerwca. Wkoło zaś napis drugi: QVAE GEDANI STVDIIS BIS CENTVM CLARVIT ANNOS PROTEGE SANCTE DEVS SECVLA PLVRA DONVM. To jest: nauki, które przez dwieście lat kwitły w Gdańsku, zachowaj święty Boże przez wiele wieków.

Medal ten znajduje się w gabinecie drezdeńskim.


Piękny ten medal wybity został na stoletnią pamiątkę założenia szkoły miejskiej w Gdańsku. Już za panowania Jana Kazimierza z tegoż samego powodu zrobiono medal, który w numizmatycznej tego króla historyi pod liczbą 158 jest umieszczony.


Zdjęcie: archiwum Kuenkera (aukcja 242)