strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 411.

Widok Gdańska, a przed nim dwa orły, z których jeden w koronie krzyż kawalerów niemieckich szarpią. Napis wkoło: CRVX EQVITVM EXCRVCIAT PRVSSOS: PRVTENA POLONA HANC AQVILAE EXCVTIVNT REXQVE SALVSQVE REGANT. (Krzyż rycerzy męczy Prusaków, pruski, polski orzeł tego orła wyrzucają, król i szczęście panują). U góry: VICINIA LIBERA CONCORS. (Sąsiedzka wolna zgodna).

Strona odwrotna. Napis: DEO AVSPICE AVGVSTO TERTIO POLONIARVM REGE POPVLORVM PATRE FELICITER REGNANTE IVBILAEVM GEDANENSE VNIONIS PRVTENO POLONIAE MEMORIAE SACRVM REDVCE INCORPORATIONIS DIE FERIA QUARTA CINERVM SECVLI QVARTI NATALI. ANNO CIƆIƆCCLIV. To jest: za sprawą Bożą, za szczęśliwego panowania Augusta III króla polskiego, ojca ludu, jubileusz gdański unii pamiętnej Prus z Polską poświęcony, za nadejściem dnia wcielenia, w Środę popielcową w rocznicę wieku czwartego, roku 1754. Poniżej herb gdański od lwów trzymany a w otoku znowu napis: PRVSSIACO LECHICI CASIMIRVS FOEDERIS AVTOR TVTOREM AVGVSTVM SECLATER COLVNT. To jest: związku prusko-polskiego twórcą Kazimierz; trzy wieki upłynione czczą Augusta jako opiekuna.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Medal pod liczbą 411 przypomina wyłamanie się miasta Gdańska z pod władzy krzyżaków i poddanie się jego królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi.


Zdjęcie: archiwum PDA/PGNum (aukcja 11)