strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Henryka Walezyusza

No. 43.

Strona główna. Popiersie Króla Henryka z boku widziane, koroną laurową uwieńczone z napisem: HENRICUS III FRNCOR [francorum] ET POL[oniae] REX, to jest: Henryk III Król Francuzów i Polski.

Na stronie odwrotnej wyryte są trzy korony, z których wierzchnia obłokiem jest otoczona. Napis w około: MANET ULTIMA COELO, to jest: ostatnia w niebiesiech zostaje. (a)


Stronnik jakowyś Króla Henryka trzema koronami ozdobił go na tym medalu, to jest: Francuską, Polską i trzecią w obłokach, która się zdaje niebieską oznaczać.

Henryk Walezyusz znienawidzony od protestantów, których prześladował, wzgardzony od zapalonych katolików, czyli Ligistów zginął w roku 1589 z rąk Jakóba Clement, zagorzałego Ligi stronnika. Linia Walezyuszów we Francyi na bezdzietnym tym Królu wygasła.

Umieszczamy w zbiorze naszym ten medal, na którym między tytułami Henryka III tytuł Króla Polskiego wyczytujemy, sądząc przecież po wyrazie jego twarzy oznaczającej wiek poważny, domyślamy się, ze ten medal bitym został w kilka lat po wyjeździe Króla Henryka z Polski.


(a) Obacz Luck. Sylloge Numism. elegant. str. 258


43