strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 452.

Głowa mężczyzny ku lewej stronie obróconego w długiej peruce. Napis w otoku: STANISLAUS I D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] MAG[nus] DUX LIT[huaniae] LOTH[aringiae] ET BAR[iensis]. To jest: Stanisław I z Bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski, lotaryński i barski. Pod ramieniem: A. M. S. V.

Strona odwrotna: Widok gmachu wspaniałego z napisem na górze na otoku: AD PIETAT[is] AVGM[entuin] ET INOP[um] SVBSIDIVM. Na pomnożenie pobożności i wsparcie potrzebnych. W odcinku zaś: MISS FVND[atum] AN[no] MDCCXXXIX.


Medal ten wskazuje nam pożądaną sposobność wspomnienia o mądrej i przezornej administracyi Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii. Dochody jego wynosiły tylko 2,000,000 franków, lecz pomimo tak skromnego dochodu utrzymywał on dwór prawdziwie królewski, wznosił nauki, kunszta i pysznemi budowlami miasto Nanci i Lunewille przyozdobił. Na samym niemal wstępie do rządów tego xięstwa w roku 1739 wystawił on wspanialy śpital dla ubogich, którego wyobrażenie na umieszczonym tu widzimy medalu.