strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 457.

Drzewa i krzaki przy skale wielkiej wzrastające; napis w otoku: QUO NASCITVR ORNAT. (Tam gdzie się rodzi, zdobi).

Strona odwrotna: Słońce z za obłoków jasno w promieniach się pokazujące. Napis w otoku: SPES ALTERA TERRAE. (Druga nadzieja ziemi).


Kładziemy w tym artykule numizmaty (No. 455 - 462), których wprawdzie nie widzieliśmy bitych, lecz które autor żywota Stanisława Leszczyńskiego w dziele swojem załączył. Przedmioty, do których się one odnoszą, już są znane czytelnikowi.

Wspomnione medale, umieszczamy w dziele naszem w lekkich przynajmniej zarysach, najprzód dla pamięci, powtóre, aby z przyłączonych rycin, łatwiej poszukać samychże medalów, jeżeli w rzeczy samej istnieją.