strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 458.

Góra, przy której dzban wywrócony, a przed nim portret leżący. Napis w otoku: PRETIUIM ABDITVS AVXIT. (Ukrycie powiększa cenę). W odcinku: STANISL[aus] REX IN GALL[iam] HOSP[es] EXCEPT[us] MDCCXXV. To jest: Stanisław jako gość w Francyi przyjęty 1725.

Strona odwrotna: Drzewo suche pochylone, od promieni słońca oświecone i napis w otoku: HOC SVB SOLE NOVUM DAT NOVA TERRA DECVS. To jest: Pod tem słońcem nową ozdobę daje nowa ziemia.


Kładziemy w tym artykule numizmaty (No. 455 - 462), których wprawdzie nie widzieliśmy bitych, lecz które autor żywota Stanisława Leszczyńskiego w dziele swojem załączył. Przedmioty, do których się one odnoszą, już są znane czytelnikowi.

Wspomnione medale, umieszczamy w dziele naszem w lekkich przynajmniej zarysach, najprzód dla pamięci, powtóre, aby z przyłączonych rycin, łatwiej poszukać samychże medalów, jeżeli w rzeczy samej istnieją.