strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 459.

Promienie słońca o skałę wśród morza burzliwego się odbijające, a na skale muszla roztworzona z perlą i napis w otoku: PRETIOSA IN CONSPECTV. (Skarby na widoku).

Strona odwrotna: Ręka z obłoków wieniec cierniowy trzymająca i różę nad nim, napis w otoku: EX SPINIS LECTA CORONAE. (Z cierni wybrana do korony).


Kładziemy w tym artykule numizmaty (No. 455 - 462), których wprawdzie nie widzieliśmy bitych, lecz które autor żywota Stanisława Leszczyńskiego w dziele swojem załączył. Przedmioty, do których się one odnoszą, już są znane czytelnikowi.

Wspomnione medale, umieszczamy w dziele naszem w lekkich przynajmniej zarysach, najprzód dla pamięci, powtóre, aby z przyłączonych rycin, łatwiej poszukać samychże medalów, jeżeli w rzeczy samej istnieją.