strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 460.

Wizerunek muszli na skale w morzu. W otoku napis: MELIORA RECONDO. To jest: lepsze ukrywam.

Strona odwrotna: Promienie słońca przez zwierciadło wklęsłe zebrane i odbite, ogień na fajerce rozżarzają. W otoku napis: ACCIPIT ET REDDIT. (Przyjmuje i oddaje).


Kładziemy w tym artykule numizmaty (No. 455 - 462), których wprawdzie nie widzieliśmy bitych, lecz które autor żywota Stanisława Leszczyńskiego w dziele swojem załączył. Przedmioty, do których się one odnoszą, już są znane czytelnikowi.

Wspomnione medale, umieszczamy w dziele naszem w lekkich przynajmniej zarysach, najprzód dla pamięci, powtóre, aby z przyłączonych rycin, łatwiej poszukać samychże medalów, jeżeli w rzeczy samej istnieją.