strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 461.

Nad postumentem ozdobionym trzema liliami, dwie ręce ściskające się, nad niemi korona królewska, wkoło napis: FRANCORVM FELICITAS. (Szczęście Francuzów). W odcinku: BERLIN 1725 i litera M.

Strona odwrotna: Wieniec laurowy, wśród którego napis: PATRIMONIO (sic) LVDOVICI XV ET PRINCIPIS MARIAE. To jest: Na ślub Ludwika XV i xiężniczki Maryi. W odcinku zaś: COMES A ROTHENBOURG GALLIAE ORATOR. To jest: Hrabia Rothenbourg, poseł francuzki.


Kładziemy w tym artykule numizmaty (No. 455 - 462), których wprawdzie nie widzieliśmy bitych, lecz które autor żywota Stanisława Leszczyńskiego w dziele swojem załączył. Przedmioty, do których się one odnoszą, już są znane czytelnikowi.

Wspomnione medale, umieszczamy w dziele naszem w lekkich przynajmniej zarysach, najprzód dla pamięci, powtóre, aby z przyłączonych rycin, łatwiej poszukać samychże medalów, jeżeli w rzeczy samej istnieją.


Zdjęcie: Auktionshaus H.D. Rauch GmbH (Auction 103)