strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 462.

Pół osoby w zbroi, na którć futro; głowa bez jadli j ozdoby z prawćj strony; w otoku: STA-NISLAUS I. POLON[iae] REX. To jest: Stanisław I. kroi polski).

Strona odwrotna: Sam napis: DE VERSAILLES D[ie] XXII AVG[usti] IVIT VARSOVIAM D[ie] X SEPT[embris] DENVO VIDIT SOLENNIBVS D[ie] XXII PERACTIS XII REVERSVS GEDANVM IVBILANS VENIT D[ie] 2. 3. 4. OCT[obris] 1733. To jest: z Wersalii dnia 22 Sierpnia wyjechał, Warszawę znowu widział dnia 10 Września, odprawiwszy uroczystość dnia 12, dnia 22 powrócił do Gdańska, w okrzykach radości przybył dnia 2. 3. 4. Października 1733. U dołu w otoku: COETERA TEMPVS DABIT. (Resztę czas okaże).


Kładziemy w tym artykule numizmaty (No. 455 - 462), których wprawdzie nie widzieliśmy bitych, lecz które autor żywota Stanisława Leszczyńskiego w dziele swojem załączył. Przedmioty, do których się one odnoszą, już są znane czytelnikowi.

Wspomnione medale, umieszczamy w dziele naszem w lekkich przynajmniej zarysach, najprzód dla pamięci, powtóre, aby z przyłączonych rycin, łatwiej poszukać samychże medalów, jeżeli w rzeczy samej istnieją.