strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 492.

Głowa mężczyzny, włosy kształtnie trefione, twarz z prawej strony widziana. Napis do koła: STANISLAVS AVGVSTVS D[ei] G[ratia] REX POLONIAE M[agnus] D[ux] LITH[uaniae], to jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski. Pod szyją imię mincarza: PINGO F[ecit]. Pingo zrobił.

Strona odwrotna: Wieniec dębowy. Na środku onego napis DILIGENTIAE, pilności. Medal złoty dla nagrody pilniejszym kadetom bity, ceny 3 czerwonych złł.


Lubo przekonanie o potrzebie i pożyteczności nauk, honoru miłość i żądza chwały, dosyć potężnemi zdają się być pobudkami, nakłaniającemi uczciwą młodzież do pilnego przykładania się do nauk, jednak poważne uznanie zasługi, wielkiem staje się zachęceniem do pomnożenia tej usilności i najskuteczniejszem napomnieniem do naśladowania dla tych, którzy onego osięgnąć niezdołali. Przekonany o tej prawdzie król Stanisław August medal ten przysposobił naprzód dla szkoły głównej wojskowej albo kadetów, aby młodź w tym korpusie ćwicząca się w miarę pilności i postępków swoich chlubną nadgrodę odbierała. Gorliwość królewska o rozkrzewienie nauk, rozciągnęła rozdawanie tej honorowej nadgrody do wszystkich cóżkolwiek znaczniejszych szkół po całym kraju. Na końcu każdego szkolnego roku gdy młodź popis publiczny z nabytych nauk czyniła, w obecności zgromadzonych najzacniejszych, każdej prowincyi obywatelów, przytomny godnością innym przodkujący, królewskiem imieniem oddawał te medale tym, którzy podług zaświadczenia przełożonych i nauczycieli i danego dowodu na publicznym popisie, innym przodkowali.