strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 494.

W perłowym okręgu korona królewska, pod którą napis: STANISŁAW AUGUST KRÓL, a niżej na krzyż złożone gałązki oliwna i palmowa.

Strona odwrotna: W takimże okręgu napis: ZA DOSŁUŻONE W CIĄŻ 18 LAT W IEDNYMŻE CORPUSIE (sic), a niżej dwie gałązki oliwne.


Duszą stan wojskowy właściwie ożywiającą, jest honor, a ten w stopniu przyzwoitym od najwyższego do ostatniego szeregu gminnych rozciągać się powinien. Wielkim już to jest i prawdziwym honorem, kiedy wojskowy cztowiek w oczach swoich, z przekonania iż pełni doskonale powinność swoją, jest szacownym. Ale w powszechności mówiąc, ludzie iż ludźmi są, na tym rodzaju honoru nieprzestają, lecz którzy o sobie sprawiedliwie powzięli szacunek, chcą go i od innych otrzymać. Oznaki więc tego powierzchowne i wszelkiego gatunku dystynkcye miłości własnej być muszą podchlebne. Tej skłonności serca ludzkiego dogadzając, medal ten wynaleziono, któryby żołnierzom gminnym rozdany, poznaką stał się ich w służbie wojskowej stałości, która nad ich towarzyszami dając im podchlebną dystynkcyę, dla nich mogła się stać ułagodzeniem długo podjętych trudów, innych zaś oczekiwaniem podobnej nadgrody, do wytrwałości zachęcała.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 26)