strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 495.

Głowa króla Stanisława Augusta, stępla wypukło wydanego, otoczona bindą wzorem starodawnym. Napis do koła: STANISLAUS AUGUSTUS D[ei] G[ratia] REX POLONIAE M[agnus] D[ux] LITU[aniae], to jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski. Pod szyją I. P. H. imię mincarza Jana Filippa Holzhäusser.

Strona odwrotna: Trzy wieńce, dębowy, oliwny i laurowy, jedne w okręgu drugich zawarte. Napis w środku: MERENTIBUS, zasługującym.

Medal złoty ceny blisko 30 czerwonych złł.


Jedno z największych starań króla Stanisława Augusta od początku panowania jego było, aby jako sam nauki, umiejętności i sztuki wyzwolone miał w najwyższym szacunku, tak pragnął miłość ich i szacunek w narodzie wznosić i najżywiej wszystkich do wydoskonalenia onych zachęcać. Chciał tedy aby umieszczone w tym artykule medale (No. 495 - 502) stały się uroczystem zaświadczeniem przyznanej od niego chwały dziełom, od prywatnych przedsięwziętym, do tego celu zmierzającym. Rzadki więc był autor księgi krajowi pożytecznej, wynalazku jakiego korzyść obiecującego, dzieła w sztukach wyzwolonych doskonalszego, słowem przysługi krajowi znaczniejszej, a czasem i usiłowania, choć jeszcze nie zupełnie uskutecznionego, któregoby król nadaniem takowego medalu nieuwieńczył, i swojego w tem upodobania świadectwem nieobdarzył. Co sprawiło, iż gdy się wielu o ten dowód względów królewskich ubiegało, wielu się też na pożyteczne prace z natężeniem wszelkiej usilności zdobywało.


Zdjęcie: archiwum GGN (aukcja 31)