strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 500.

Medal owalny: Na stronie głównej cyfra z literami S. A. R. znacząca Stanislaus Augustus Rex (Stanisław August król). Nad cyfrą korona królewska, i pod nią dwie gałązki oliwne.

Strona odwrotna: VIRTUTI MILITARI. Niżej dwie gałązki palmowe.


Jedno z największych starań króla Stanisława Augusta od początku panowania jego było, aby jako sam nauki, umiejętności i sztuki wyzwolone miał w najwyższym szacunku, tak pragnął miłość ich i szacunek w narodzie wznosić i najżywiej wszystkich do wydoskonalenia onych zachęcać. Chciał tedy aby umieszczone w tym artykule medale (No. 495 - 502) stały się uroczystem zaświadczeniem przyznanej od niego chwały dziełom, od prywatnych przedsięwziętym, do tego celu zmierzającym. Rzadki więc był autor księgi krajowi pożytecznej, wynalazku jakiego korzyść obiecującego, dzieła w sztukach wyzwolonych doskonalszego, słowem przysługi krajowi znaczniejszej, a czasem i usiłowania, choć jeszcze nie zupełnie uskutecznionego, któregoby król nadaniem takowego medalu nieuwieńczył, i swojego w tem upodobania świadectwem nieobdarzył. Co sprawiło, iż gdy się wielu o ten dowód względów królewskich ubiegało, wielu się też na pożyteczne prace z natężeniem wszelkiej usilności zdobywało.