strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 504.

Głowa króla bindą królewską opasana i napis do koła: STANISLAUS AUGUSTUS D[ei] G[ratia] REX POLONIAE M[agnus] D[ux] LITUA[niae]. To jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski. Pod szyją jest cyfra mincarza I. P. H[olzhäusser].

Strona odwrotna: Napis: SIGNATUM HOC MEMORI PECTORE MUNUS HABE. OVID[ius]. To jest: Dar któryć ręka oddaje życzliwa w sercu pamiętnym niech zawsze przebywa.


Wielu rodaków było, wielu oraz zagranicznych wędrowników, którym medale z napisem merentibus slużyć nie mogły, a którym król przywykły wszystkich łaskawie kształtem przyjaciół przyjmować, chciał pamiątką jaką obdarzyć przypominającą szczęśliwą dla nich chwilę, w której ich był przyjmował. Nie były do tego zdatne kosztowniejsze upominki, gdy szło o pokazanie przychylności, nie zaś hojności. Portrety zaś królewskie, darem były przyzwoity, ministrom zagranicznym i wyższego stopnia osobom. Wynaleziono więc ten medal mający i wyobrażenie króla i z drugiej strony napis oświadczający, iż za pamiątkę miał być poczytany.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 34)