strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 515.

Głowa króla, twarz z prawej strony udana, włosy kształtnie trefione. Napis do koła: STANISLAUS AUG[ustus] D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae]. To jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski

Strona odwrotna: Sam napis:
AERE PERENNIUS AEVUM SCEPTRA GERAT PATRIAMQ[ue] BEET OF[ficina] CR[acoviensis] ♀ (cupreae) MON[etae] 17. IANUAR[ii] 1767. C[onstantinus] I[abłonowski].

Przewyższając w trwałości kruszec twardej miedzi, Szczęściem darząc ojczyznę niech na tronie siedzi. Życzy mennica krakowska miedzianych pieniędzy. 17 Stycznia 1767. Konstanty Jabłonowski, który w ówczas był dyrektorem mennicy. Medal mały miedziany.


Medal ten do takich należy, które życzliwe chęci poddanych i sług ku rządzcy najwyższemu krajowemu i panu swemu wyrażają. Mennica więc w Krakowie na bicie miedzianych pieniędzy założona, na tym medalu największe rokuje pomyślności królowi, a przez króla całemu narodowi. Z jakiego powodu był bity, wyrozumieć z niego nie można. Domniemam się, iż przełożeni owej mennicy oświadczyli królowi życzliwe swoje chęci, z okazyi dorocznej pamiątki wyniesienia jego na tron, naśladując w tem przykład mennicy warszawskiej, lubo w podlejszym, bo miedzianym kruszcu.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 35)