strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 516.

Strona główna zupełnie jak na medalu poprzedzającym.

Strona odwrotna: Sam napis: NOBIS DIU INTERSIS. OF[ficina] CR[acoviensis] ♀ (cupreae) MON[etae] 1767. C[onstantinus] I[abłonowski]. To jest: Obyś długo była z nami; mennica krakowska miedzianych pieniędzy 1767. Konstanty Jabłonowski.


Medal ten do takich należy, które życzliwe chęci poddanych i sług ku rządzcy najwyższemu krajowemu i panu swemu wyrażają. Mennica więc w Krakowie na bicie miedzianych pieniędzy założona, na tym medalu największe rokuje pomyślności królowi, a przez króla całemu narodowi. Z jakiego powodu był bity, wyrozumieć z niego nie można. Domniemam się, iż przełożeni owej mennicy oświadczyli królowi życzliwe swoje chęci, z okazyi dorocznej pamiątki wyniesienia jego na tron, naśladując w tem przykład mennicy warszawskiej, lubo w podlejszym, bo miedzianym kruszcu.


Zdjęcie: archiwum PDA/PGNum (aukcja 8)