strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 542.

Głowa króla bindą królewską opasana, twarz z prawej strony widziana. Napis do koła: STANISLAUS AUGUSTUS D[ei] G[ratia] REX POLONIAE M[agnus] D[ux] LITUA[niae]. To jest: Stanisław król polski, wielki xiążę litewski. Pod szyją cyfry mincarza I. P. H[olzhäusser].

Strona odwrotna: Sam napis: COMITIALI EDICTO LIBERTAS PUBLICA ADSERTA, VIS LEGIBUS ROBUR IMPERIO REDDITUM, INSTITUTIS SOLII HAEREDIBUS ELECTIONUM PROCELLAE DEPULSAE. III. MAJI. MDCCXCI. To jest: Wyrokiem sejmu wolność publiczna ubezpieczona, moc prawu, dzielność królestwu zwrócone, ustanowieniem następstwa tronu rozpędzone burze elekcyj 3 Maja 1791.


Wykład: No. 541


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 33)