strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 546.

Na tarczy okrągłej zwierzę, którego dolna część wystawia pół lwa z podwójnym ogonem, górna pól gryfa z koroną na głowie i pałaszem w łapie prawej. Pod tarczą gałązka palmowa i oliwna. W otoku napis: PROVINC[ia] DVINENSIS. To jest: prowincya naddzwińska.

Strona odwrotna: Na tarczy okrągłej jeździec z tarczą, na której krzyż patryarchalny. Pod tarczą gałązka palmowa i dębowa. W otoku u góry napis: PROVINC[ia] POLOCENSIS. To jest: prowincya połocka.


Niewiadomy jest powód bicia umieszczonych tu medalów (No. 546, 547), ani rok, w którym je bito. Gdy się jednak bliżej w nie wpatruję, gdy się nad stylem ich zastanawiam, tego jestem zdania, iż oba bite są ku końcowi panowania Stanisława Augusta, to jest około roku 1791.

W tej pamiętnej epoce, gdy sejm czteroletni zajmował się środkami, jakby Polsce dawną jej świetność przywrócić, być może, że prowincye witebska i połocka, oderwane w pierwszym podziale Polski od ciała rzeczypospolitej, medalami temi przypomnieć chciały, iż wiernemi zostawały związkowi pobratymczej narodowości.