strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 545.

Wieniec dębowy z dwóch gałązek, w koło niego napis: GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI. To jest: Wdzięczność współobywateli, Przykład dla potomności.

W środku wieńca napis: CIVIBUS QUORUM PIETAS CONIURATIONE DIE III. MAI[i] MDCCXCI. OBRUTAM ET DELETAM LIBERTATE POLONA TUERI CONABATUR RESPUBLICA RESURGENS. To jest: Obywatelom których miłość kraju powodowała, ze się starali bronić wolności polskiej spiskiem dnia 3 Maja 1791 zniszczonej, rzeczpospolita powstająca.

Strona odwrotna. Sam napis, w środku: DECRETO REIPUBLICAE NEXU CONFEDERATIONIS IUNCTAE DIE V. XBRIS MDCCXCII STANISLAO AUGUSTO REGNANTE. To jest: wyrokiem rzeczypospolitej skonfederowanej na dniu 5 Grudnia 1792 za panowania Stanisława Augusta. W otoku: 10 7|16 EX MARCA PURA COLONIENSI 1793. To jest: 10 7|16 z grzywny czystej kolońskiej 1793.


Medal srebrny, ceny talara i w rzeczy samej talarem będący, bity z rozkazu konfederacyi targowickiej. Niezgodne z prawdą napisy zrobiły z talara medal, uwieczniający pamiątkę zgubnego dla kraju działania wspomnionego związku.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 52)