strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 544.

Głowa króla; na niej włosy wolno spadające, twarz z prawej strony widziana. Napis do koła: STANISLAUS AUGUSTUS D[ei] G[ratia] REX POLONIAE M[agnus] D[ux] LITUA[niae]. To jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski. Pod szyją imię mincarza: REGULSKI.

Strona odwrotna: Napis zupełnie taki, jak na medalu poprzedzającym.


Wykład: No. 543


Zdjęcie: archiwum PDA/PGNum (aukcja 10)