strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 554.

Głowa włosy trefione mająca, z prawej strony widziana. Napis do koła: AUG[ustus] MOSZYŃSKI S[ancti] R[omani] I[mperii] COM[es] DA[pifer] REG[ni] POL[oniae] EQ[ues] AQ[uilae] AL[bae] ET S[ancti] STA[nislai]. To jest: August Moszyński hrabia państwa rzymskiego, stolnik koronny, kawaler orderów orła białego i ś. Stanisława. — Pod szyją początkowe litery sztycharza F[ridericus] C[omstadius].

Strona odwrotna. Skala pośród morza, w którą godzą pioruny z jednej strony, z drugiej słońce z obłoków wychodzące przyświeca. Napis w odcinku: IN TE SPERAVI (w tobiem ufał).


Przez I. W. W. Czackich podczastwa koronnego, zanosiłem proźbę do J. W. Moszyńskiego o objaśnienia: coby znaczył ten medal. Na moje zapytanie tę tylko zbywającą otrzymałem odpowiedź: że niewie i nie pamięta. Nic więcej przeto o nim powiedzieć nie mogę.