strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 553.

Głowa włosy trefione mająca, z prawej strony widziana. Napis do koła: AUG[ustus] MOSZYŃSKI S[ancti] R[omani] I[mperii] COM[es] DA[pifer] REG[ni] POL[oni] EQ[ues] AQ[uilae] AL[bae] ET S[ancti] STA[nislai]. To jest: August Moszyński hrabia państwa rzymskiego stolnik koronny, kawaler orderów orla białego i ś. Stanisława.

Strona odwrotna. W dębowym wieńcu napis: REI NUMMARIAE PRAEFECTO PATRIAE ORNAMENTO TRIUMVIRI MONETALES OBSEQUIUM VOVERE VARSAVIAE ANNO MDCCLXXI. To jest: Zwierzchnikowi mennicy, ozdobie ojczyzny, trzej urzędnicy mennicy na znak hołdu poświęcają w Warszawie 1771 roku.


Kiedy Hrabia August Moszyński w czasie dwuletniej niebytności jeneralnego dyrektora Mennicy Unruga miejsce jego zastępował, trzej urzędnicy Menniczni, to jest: Müntzmeister Karol Schröder, Jeneralny Münz Wardein Antoni Schröder i sztycharz medalów Filip Holtzhäusser, na okazanie życzliwości swej i uszanowania temuż zwierzchnikowi, ten medal wybili.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 20)