strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 552.

Głowa włosy trefione mająca, z prawej strony widziana. Napis do koła: AUG[ustus] MOSZYŃSKI S[ancti] R[omani] I[mperii] COM[es] D[apifer] REG[ni] POL[oniae] EQ[ues] AQ[uilae] AL[bae] ET S[ancti] STA[nislai]. To jest: August Moszyński hrabia państwa rzymskiego, stolnik koronny, kawaler orderów orła białego i Sgo Stanisława. Pod szyją początkowe litery sztycharza F[ridericus] C[omstadius].

Strona odwrotna. W wieńcu laurowym herb Nałęcz własny Moszyńskich, w którym około cyrkułu z troykątem jest napis EX UNO TRIA IN UNUM, to jest: z jednego trzy w jednym. Gdzie Nałęcz związany jest, wisi z niego krzyż, jak się domyślam, znak dostojności u Franmassonów. U dołu rok 1769.


August Moszyński w roku 1769 został obranym wielkim mistrzem loży polskiej, mularzy wolnych, byt swoj mającej od wielu lat. Lożę S° Jana pod zwaniem vertueux Sarmate, cnotliwy Sarmata; podzielił na trzy loże, to jest: Niemiecką, Francuską i Polską, pierwszą pod nazwą trzech braci, drugą parfait Silence, doskonałe milczenie, trzecią vertueux Sarmate, cnotliwy Sarmata. Ilekroć zaś owe trzy oddziały, dla wspólnego interesu zbierały się w jednę lożę, to zgromadzenie wielką lożą było nazywane, gdzie pomieniony mistrz wielki był przewodnikiem. Z tego to powodu loża wielka ten medal wybiła.