strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 551.

Litery C. P. związane bardzo kształtnie wyryte pod xiążecą mitrą, wieńcem z róż ozdobione, pod niemi laurowa i palmowa gałązki na krzyż złożone. Owe litery znaczyć mają Casimirus Poniatowski.

Strona odwrotna. Sam napis: NIECH XIĄŻE KAZIMIERZ W SZCZĘŚCIU LAT DŁUGICH BIEG LICZY TAK MU GENERAŁ JEGO JORDAN Z SERCA ŻYCZY D[nia] 4 MART[ii] 1767.


Medal ten, na żądanie jenerała Jordana w mennicy warszawskiej bity, przez niego ofiarowany był Xięciu Kaźmierzowi Poniatowskiemu, podkomorzemu wielkiemu koronnemu, szefowi gwardyi konnej, najstarszemu bratu Stanisława Augusta króla polskiego.


Zdjęcie: archiwum Kuenkera (aukcja 242)