strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 565.

Sarkofag, na którym herb Leliwa, przed nim dwie pochodnie na dół obrócone, na wierzchu lampa gorejąca, a nad nią oko Opatrzności. W otoku napis: MARIA COMIT[issa] DE BĘKOWO CZAPSKA, w odcinku: NAT[a] IN NOWAWIEŚ, VIII DECEM[bris] MDCCXXIII. OBIIT VARSAV[iae] XIII. MAJI. MDCCLXXIV. To jest: Marya hrabina na Bękowie Czapska urodzona w Nowejwsi dnia 8 Grudnia 1723, umarła w Warszawie dnia 13 Maja 1774.

Przy sarkofagu I. P. H[olzhäusser] F[ecit]. (J. P. Holzhäusser zrobił).

Strona odwrotna. Wieniec mirtowy, wśród którego napis: MARITUS LUGENS THOMAS COMES DE BĘKOWO CZAPSKI CAPITANEVS KNYSZYNENSIS F[ieri] F[ecit] VARSAVIAE. To jest: Mąż żałosny Tomasz hrabia na Bękowie Czapski starosta Knyszyński kazał zrobić w Warszawie.


Nie znajome nam są bliższe okoliczności życia i śmierci Maryi hrabiny Czapskiej, na której cześć bite są medale w niniejszym artykule umieszczone (No. 565, 566). Więcej zatem o nich mówić nie będziemy.