strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 566.

Sam napis: ORA PRO MARIA COMIT[issa] DE BĘKOWO CZAPSKA CAPIT[anea] KNYSZYNEN[si]. To jest: Módl się za Maryę, hrabinę z Bękowa Czapską starościnę knyszyńską.

Strona odwrotna. Na tarczy herb Leliwa. W około napis: NAT[a] IN NOWAWIEŚ VIII DECEMB[ris] MDCCXXIII. OBIIT XIII. MAJI. MDCCLXXIV. To jest: urodzona w Nowejwsi dnia 8 Grudnia 1723. Umarła 13 Maja 1774.


Nie znajome nam są bliższe okoliczności życia i śmierci Maryi hrabiny Czapskiej, na której cześć bite są medale w niniejszym artykule umieszczone (No. 565, 566). Więcej zatem o nich mówić nie będziemy.