strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 584.

Głowa z prawej strony, bez nakrycia. W otoku napis: STANISLAUS AUGUSTUS D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae]. To jest: Stanisław August z bożej łaski król polski w. x. litewski. Pod szyją litera mincarza H[olzhäusser].

Strona odwrotna. Napis: STANISLAUS PRINCEPS JABŁONOWSKI LEGATUS AD AULAM FRIDER[ici] WILHELMI REGIS BORUSSIAE A[nno] MDCCLXXXIX. To jest: Stanisław xiążę Jabłonowski poseł do dworu Fryderyka Wilhelma króla pruskiego roku 1789.

U dołu dwie gałązki dębowe.


W czasie sejmu pod laską Stanisława Małachowskiego i Kazimierza xiążęcia Sapiehy, był ministrem w Berlinie Stanisław xiążę Jabłonowski, jenerał-major w litewskiem wojsku. Przymierze z królem pruskim poczytywano wtenczas kotwicą naszego bezpieczeństwa; ułatwiły je starania xięcia Jabłonowskiego. Wdzięczność swą medalem tym chciał Stanisław August okazać. Traktat z Fryderykiem Wilhelmem zawarto dnia 20 Marca 1790 roku, a kiedy Józef xiążę Czartoryski, stolnik wielkiego xięstwa litewskiego z Berlina odwołanym być zapragnął, w jego miejsce xiążę Jabłonowski, który dotąd "tymczasowie z chwałą dla siebie i użytecznością rzeczypospolitej ten urząd sprawował", jak mówi konstytucya dnia 20-go Maja 1790 roku, posłem nadzwyczajnym i pełnomocnym przy tymże dworze mianowany został.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 34)