strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta I

No. 6.

Na stronie głównej, popiersie Króla w zbroi z boku widziane, z koroną na głowie; włosy jego nad uchem prosto są szczesane i pod kątem prostym ucięte. Napis w otoku jest: SIGISMUNDUS PRIM[us] REX POLONIEE [sic] 1529, to jest: Zygmunt I Król Polski 1529.

Strona odwrotna ma na środku tarczę z Orłem Polskim, którą zdobi korona królewska. Po lewej stronie medalu u góry jest Pogoń Litewska, po prawej herb domu Austryackiego, czyli pas rycerski w poziomym kierunku. U dołu po prawej stronie jest herb krzyżacki, albo Prus królewskich, po lewej u dołu herb Ruski, to jest lew w górę się podnoszący. Napis w otoku jest: DEUS IN VIRTUTE TUA LETABITUR [sic] REX, to jest: Boże w cnocie twojej Król radować się będzie.

No. 6 a.

Na stronie głównej popiersie króla w zbroi, z prawej strony widziane, z koroną na głowie, włosy prosto szczesane. Napis w otoku: SIGISMVNDVS PRIM[us] REX POLONIE (sic), to jest: Zygmunt I król polski.

Strona odwrotna. Sam napis: 1529 COLE DEVM AMA IVSTICIA[m] (sic) SERVA PIETA[tem]. To jest: czcij Boga, kochaj sprawiedliwość, bądź pobożnym. U dołu litery I. L.


Niewłaściwie podobno umieszczamy tu numizmat pod liczbą 6, który raczej monetą jest, niżeli medalem. Czytamy w aktach urzędowych panowania Zygmunta I, ze ten Monarcha widząc kraj zarzucony monetą w mieście Szwidnicy na Szląsku bitą, wyznaczył rok jeden czasu dla zupełnego wyprowadzenia jej z obiegu i zaprowadzenia nowej, której tu exemplarz widzimy. Mikołaj Szydłowiecki, Kasztelan Sandomirski, Podskarbi, i Justus Decyusz jego zastępca, odebrali zlecenie, aby w mennicy Krakowskiej i Toruńskiej kazali bić niniejszą monetę wartości srebra, jaką prawa koronne przepisywały. Jeżeli więc pieniądz ten w liczbie medalów Zygmunta I kładziemy, dzieje się to najprzód, że napis w otoku na stronie odwrotnej zamieszczony, niejako cechę medalu mu nadaje, powtóre, że go uważamy za pomnik rozporządzenia, które miało ważny wpływ na przemysł i handel kraju naszego.

Medal pod liczbą 6 a. co do strony głównej do pierwszego bardzo podobny, z tego powodu tu także umieszczamy.


No. 6.