strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta I

No. 7.

Popiersie Króla Zygmunta W zbroi z boku widziane z koroną na głowie. W koło napis HEC [sic] EST SARMATIE SIGISMUNDI REGIS IMAGO. ANNO REGNI SUI XXVI AETS [aetatis] LXIIII, to jest: ten jest wizerunek Zygmunta Króla Sarmacyi roku panowania jego 26 wieku 64. (a)

Strona odwrotna. Orzeł w lewą stronę obrócony z otwartym dziobem, nad nim korona. Litera S okrąża całego orła. W otoku napis JOHANNES MARIA PATAVINUS F[ecit] ANNO DOMINI NOSTRI MDXXXII, to jest: Jan Marya Paduańczyk zrobił roku Pańskiego 1532.


Rok dwudziesty szósty panowania Zygmunta I, i rok życia jego sześćdziesiąty czwarty, pamiętnym jest w abtach Numizmatyki polskiej przez wybicie tego medalu. Zwyczaj rozdawania w owym wieku medalów, które na łańcuchach na piersiach noszono, na podobieństwo dzisiejszych Orderów, pobudza nas do wnioskowania, że Król medal ten wybić rozkazał dla rozdawania go zasłużonym w dzień urodzin swoich, lub rocznicę wstąpienia na tron.

Historya nasza w XVI wieku tak świetna, na każdy rok podaje nam wspomnienia, któremi się szczycić mamy prawo. Rok 1532 pamiętny jest z odniesionego pod Obertynem nad Wołochami zwycięstwa, w którem Jan Tarnowski z słabszemi nierównie siłami 50,000 nieprzyjaciela pokonał i wszystkie mu działa zabrał. (b)


(a) Rzadki ten medal znajduje się w zbiorze W. X. Modeńskiego w Modenie.

(b) Felix Bentkowski w spisie swoim medalów polskich pod liczbą 13 umieścił podobny Numizmat na rok 36 życia Zygmunta I bity, który temi słowy opisuje: Pół osoby Zygmunta z koroną na głowie w około SIGISMUNDUS I. REX POL. etc. AETATIS SUAE LXIII. Nie widzieliśmy nigdzie ani medalu tego, ani jego ryciny.


7