strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 600.

Popiersie z prawej strony w koronie, na sukni płaszcz. W otoku napis: LUDOVICUS HUNGARUS. To jest: Ludwik Węgier. U dołu: I. P. H[olzhäusser].

Strona odwrotna. Napis: DE STIRPE GALLICA ANDEGAVENSI CAROLI HUNGARIAE REGIS FILIUS, ET REX HUNGAR[iae] CASIMIRI MAG[ni] EX SORORE ELISABETHA NEPOS, ORDINEM EQUESTREM IN POLON[ia] PLURIBUS PRIVILEGIIS ORNAVIT. OBIIT TYRNAVIAE A[nno] D[omini] 1382. AETAT[is] 56. REG[ni] IN POLON[ia] 12. D[ie] 12. SEPTEMB[ris]. To jest: Z domu francuskiego Andegaweńskiego, syn Karola, króla węgierskiego, król węgierski, Kazimierza Wielkiego z siostry Elżbiety siostrzeniec, stan rycerski w Polsce wielu swobodami ozdobił. Umarł w Tyrnawie roku pańskiego 1382, mając lat 56, panowawszy w Polsce 12, dnia, 12 Września.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum GNDM (aukcja 2)