strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 599.

Popiersie z lewej strony z tarczą, na której lew ukoronowany, korona na głowie. W otoku napis: CASIMIRUS MAGNUS. To jest: Kaźmierz Wielki. Na boku H[olzhäusser].

Strona odwrotna. Napis: LOCTICI FILIUS, PRIMUS IN PATRIA LEGES COLLECTAS ET REDACTAS VISLICIAE PROMULGAVIT, URBES PLURIMAS CONDIDIT, MULTAS MUNIVIT, RUSSIAM RUBRAM REGNO ADJUNXIT, CIVES ET COLONOS VOLUIT ET FECIT ESSE BEATOS, E DOMO PIASTEA ULTIMUS REX. OBIIT A[nno] D[omini] 1370, AETAT[is] 60. REG[ni] 33. D[ie] 5. NOVEMB[ris]. To jest: Syn Łokietka, pierwszy prawa ojczyste zebrał i ułożone w Wiślicy ogłosił, miast wiele obwarował, Ruś czerwoną do korony przyłączył, pragnął zrobić i zrobił szczęśliwymi obywateli i rolników; ostatni z domu Piasta król. Umarł roku 1370, mając lat 60, panowawszy lat 33, dnia 5 Listopada.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum ANPN