strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 598.

Pół osoby z prawej strony w pancerzu, na głowie misiurka z kitką. W otoku napis: VLADISLAUS LOCTICUS SEU CUBITALIS. To jest: Władysław Łokietek. U dołu: I. P. H[olzhausser] F[ecit]. I. P. Holzhausser zrobił.

Strona odwrotna. Sam napis: CASIMIRI CUJAVIAE DUCIS FILIUS, TER EXUL, ET REDUX IN PATRIAM ET SOLIUM, DISJECTAS REGNI PARTES COLLEGIT, ET OBIIT A[nno] DOMIN[i] 1333. AETAT[is] 73. REG[ni] 13. D[ie] 2. MART[ii]. To jest: Kazimierza kujawskiego (ksiecia) syn, potrzykroć wygnaniec, powróciwszy na ojczystą ziemię rozrzucone części państwa zebrał i połączył. Umarł roku pańskiego 1333, mając lat 73, panowawszy lat 13, dnia 2 Marca.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)