strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 597.

Popiersie z lewej strony, z koroną na głowie, na szyi łańcuch na płaszczu. W otoku u góry napis: VENCESLAUS BOHEMUS. To jest: Wacław Czech. Pod ramieniem cyfry mincarza I. P. H[olzhausser] F[ecit].

Strona odwrotna. Sam napis: PRAEMISLAI III OTTOCARI BOHEMIAE REGIS FILIUS PRAEMISLAI I POLONIAE REGIS GENER, OBIIT PRAGAE A[nno] D[omini] 1305. REGNI IN POLONIA 5. AETATIS 33. D[ie] 24. JUN[ii]. To jest: Przemysława III Otokara króla czeskiego syn, Przemysława I króla polskiego zięć, umarł w Pradze roku pańskiego 1305, panowawszy w Polsce lat pięć, mając lat wieku 33, dnia 24 Czerwca.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)