strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 596.

Strona główna. Popiersie z prawej strony w koronie, na zbroi płaszcz spięty z przodku klejnotem, na którym wisi ozdoba z dubeltowym krzyżem. Napis w otoku: BOLESLAUS DICTUS CHROBRY SIVE STRENUUS. To jest: Bolesław zwany Chrobry, czyli waleczny. Pod ramieniem cyfry mincarza: I. P. H[olzhausser] F[ecit] zrobił.

Strona odwrotna. Sam napis: PRIMUS IN POLONIA REGIO DIADEMATE INSIGNITUS, TERMINOS IMPERII AD ALBIM BORYSTHENEM ET OSSAM VICTOR DESIGNAVIT. OBIIT A[nno] DOMIN[i] 1025. AETAT[is] 58. REG[ni] 33. D[ie] 3. APRILIS. To jest: Pierwszy w Polsce koroną ozdobiony, granice państwa u Elby, Dniepru i Ossy, zwycięzca oznaczył. Umarł roku pańskiego 1025, mając lat 58, panowawszy 33 lat, dnia 3 Kwietnia.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)