strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 595.

Matka boska na jednej ręce pana Jezusa, w drugiej glob ziemski trzymająca. Napis w otoku: B[enedicta] V[irgo] MARIA CRACOVIEN[sis] ROMA. To jest: Błogosławiona panna Marya krakowska. Rzym.

Strona odwrotna. Na wezgłowiu leżącem na stole kobiercem przykrytym korona. Napis w otoku: CLEMENS XIII. P[ontifex] M[aximus] CORONAV[it] 1764. To jest: Klemens XIII papież koronował 1764. U dołu: ROMA. Rzym.


Wspomnieliśmy w dziele o medalach polskich bitych za panowania królów domu saskiego w Polsce, o numizmatach, które za ich rządów w kraju naszym na cześć najświętszej Maryi panny bite zostały. Tu w tym artykule te wymieniamy medale, które za panowania Stanisława Augusta w tymże celu były robione (No. 593 - 595).