strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 594.

Wizerunek matki boskiej z panem Jezusem na ręku, obie głowy w koronach. Napis w otoku: S[ancta] M[aria] CHELMENSIS. To jest: święta Marya chełmińska. U góry litery: Ι˜Σ X˜Σ J˜P Θ .

Strona odwrotna. W środku korona. Napis w otoku: CORONATA ANNO 1765. DIE 15. 7bris (Septembris). To jest: Ukorowana w roku 1765 dnia 15 Września.


Wspomnieliśmy w dziele o medalach polskich bitych za panowania królów domu saskiego w Polsce, o numizmatach, które za ich rządów w kraju naszym na cześć najświętszej Maryi panny bite zostały. Tu w tym artykule te wymieniamy medale, które za panowania Stanisława Augusta w tymże celu były robione (No. 593 - 595).