strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 602.

Popiersie z prawej strony, głowa bez nakrycia, w ręku tarcza z pogonią. W otoku napis: VLADISLAUS JAGELLO M[agnus] DUX LITH[uaniae]. To jest: Władysław Jagiełło, wielki xiążę litewski. U dołu H[olzhäusser].

Strona odwrotna. Sam napis: OLGERDI FILIUS, SPONSUS HEDWIGIS A[nno] D[omini] 1385 DESIGN[atus] CORON[atus] 1386. LITHUANIAM POLONIAE UNIVIT ET CHRISTIANAM FECIT. ACADEMIAM CRACOVIAE INSTITUIT, EQUITES TEUTONICOS AD GRUNVALDAM PROSTRAVIT, NOBILEM NON NISI JURE CONVICTUM CAPTIVANDUM DECREVIT. OBIIT A[nno] D[omini] 1434. AETAT[is] 86. REGN[i] 48. D[ie] 31. MAJI. To jest: Syn Olgierda, małżonek Jadwigi, roku pańskiego 1386 Litwę połączył z Polską i na wiarę chrześciańską nawrócił, akademię w Krakowie założył, kawalerów niemieckich pod Grunwaldem na głowę poraził i postanowił, aby szlachcic nie inaczej tylko prawem przekonany, był więziony. Umarł roku pańskiego 1434, mając lat 86, panowawszy 48, dnia 31 Marca.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 44)