strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 603.

Popiersie w zbroi, prawie wprost ku prawej stronie obrócone, na głowie szyszak z koroną, na szyi łańcuch. Napis w otoku: VLADISLAUS VARNENSIS. To jest: Władysław Warneńczyk. U dołu I. P. H[olzhäusser]. F[ecit].

Strona odwrotna. Napis: JAGELLONIS FILIUS NATU MAJOR, VIVENTE PATRE REX POLONIAE DESIGNATUS, IN REGEM HUNGARIAE CORONATUS A[nno] D[omini] 1440. AD VARNAM IN PRAELIO CUM TURCIS COMMISSO FOEDIFRAGI CONSILII VICTIMA OCCUBUIT A[nno] D[omini] 1444. AETAT[is] 20. REG[ni] POL[oniae] 11. D[ie] 10. NOVEMB[ris]. To jest: Jagiełły syn starszy, za życia ojca na króla przeznaczony, na króla węgierskiego koronowany roku pańskiego 1440. Pod Warną w bitwie z Turkami stoczonej ofiara wiarołomnej rady poległ roku pańskiego 1444, mając lat 20, panowawszy w Polsce lat 11, dnia 10. Listopada.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 40)