strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 604.

Popiersie z lewej strony w czapce z kitką; przy ramieniu tarcza, na której orzeł pruski (nad prawem skrzydłem ręka z mieczem). W otoku: CASIMIRUS JAGELLONIDES. To jest: Kaźmierz Jagiellończyk. Przed piersiami: I. P. H[olzhäusser].

Strona odwrotna. Sam napis: JAGELLONIS FILIUS ALTER, PRUSSIAM VOLENTIBUS INCOLIS JUGO TEUTONORUM EREPTAM REGNO RESTITUIT, PROVINCIAMQUE FECIT. OBIIT GRODNAE A[nno] D[omini] 1492. AETAT[is] 66. REG[ni] 45. D[ie] 7. JUN[ii]. To jest: Jagiełły syn drugi, Prusy na żądanie mieszkańców z pod jarzma niemieckiego wyrwawszy, do korony przywrócił i prowincyą zrobił. Umarł w Grodnie 1492 roku, mając lat 66, panowawszy lat 45, dnia 7 Czerwca.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 44)