strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 606.

Popiersie z lewej strony w kapeluszu z piórem, na sukni wisi łańcuch. Napis w otoku u góry: ALEXANDER. (Alexander). U dołu: I. P. HOLZHAEUSSER.

Strona odwrotna. Sam napis: CASIMIRI NATORUM OUARTUS, EJUS AUSPICIIS LEGES A CANCELLARIO LASKI COLLECTAE AC TYPIS EXCUSAE. OBIIT VILNAE A[nno] D[omini] 1506. AETAT[is] 45. REG[ni] 5. D[ie] 19. AUG[usti]. To jest: Z synów Kazimierza czwarty, za jego panowania prawa przez kanclerza Łaskiego zebrane i drukiem są ogłoszone. Umarł w Wilnie roku pańskiego 1506, mając lat 45, pauowawszy lat 5, dnia 19 Sierpnia.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 31)