strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 610.

Popiersie z lewej strony w bekieszy; na głowie czapka z kitką i kokardą. W otoku napis: STEPHANUS BATOREUS. To jest: Szczepan Batory. U dołu: I. I. REICHEL F[ecit]. Zrobił.

Strona odwrotna. PRINC[eps] TRANSILV[aniae] ANNAE JAGELLONAE REGINULAE SPONSUS, ELECT[us] IN REGEM A[nno] D[omini] 1575. D[ie] 15. DEC[embris] CORON[atus] ANNO SEQUENTE D[ie] 30 MAII. GEDANENSES AD OBSEQUIUM ADEGIT POLOCIAM VITEPSCUM ET LIVONIAM REIP[ublicae] ARMIS RESTITUIT TRIBUNALIA INSTAURAVIT ACADEMIAM VILNENSEM EREXIT. JUSTUS STRENUUS, ERUDITUS, IMMATURA MORTE SUBLATUS GRODNAE A[nno] D[omini] 1586. AET[atis] 54. R[egni] 11. D[ie] 12. DEC[embris]. To jest: książę siedmiogrodzki, królewny Anny Jagiellonki małżonek, wybrany na króla roku pańskiego 1575 dnia 15 Grudnia, koronowany roku następującego dnia 30 Maja. Gdańszczan do posłuszeństwa przywiódł, Połock, Witebsk i Inflanty orężem przywrócił rzeczypospolitej, ustanowił trybunał, akademie wileńską założył, sprawiedliwy, waleczny, uczony, przedwczesną śmiercią porwany w Grodnie roku pańskiego 1586, mając lat 54, panowawszy lat 11, dnia 12 Grudnia.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 31)