strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 611.

Popiersie z prawej strony w kapeluszu z kitką, na szyi haftowany kołnierzyk i order złotego runa. Napis w otoku: SIGISMUNDUS III. To jest: Zygmunt III. U dołu: I. I. REICHEL F[ecit]. Zrobił.

Strona odwrotna. Napis: IOANNIS REG[is] SVECIAE FILIUS, SIGISMUNDI I EX MATRE CATHARINA NEPOS, ELECT[us] A[nno] D[omini] 1587 D[ie] 19 AUG[usti] CAPTO SCEPTRI AEMULO MAXIMIL[iano] AUSTRIO CORON[atus] 27 DEC[embris] SVEC[iae] REGNUM AMISIT OB FIDEM CATHOLICA[m] CONSTANTER PROFESSAM, EJUS AUSPICIIS VICINI POLON[iae] HOSTES SAEPE PROFLIGATI, SMOLENSCUM AB IPSOMET CAPTUM CU[m] TURCIS DECORA PAX ARMIS PARTA CIVILES MOTUS COMPRESSI OBIIT VARSAVIAE IN ARCE QUAM INSTAURAVIT A[nno] D[omini] 1632. AET[atis] 66. R[egni] 45. D[ie] 30. APR[ilis]. To jest: Jana króla szwedzkiego syn, Zygmunta I z matki Katarzyny wnuk, obrany roku pańskiego 1587, dnia 19 Sierpnia, pojmawszy w niewolę Maxymiliana Austryaka, współzawodnika do tronu, koronowany dnia 27 Grudnia, królestwo szwedzkie utracił dla stałości w wierze katolickiej, za jego panowania sąsiedni Polsce nieprzyjaciele po wielekroć zgromieni, Smoleńsk przez niego samego wzięty, z Turkami chwalebny pokój zawarty, wojny domowe przytłumione, umarł w Warszawie na zamku, który odnowił, roku pańskiego 1632, mając lat 66, panowawszy 45, dnia 30 Kwietnia.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)