strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 612.

Popiersie z lewej strony w zbroi i kapeluszu z piórem, na szyi order złotego runa. Napis w otoku: VLADISLAUS IV. To jest: Władysław IV. U dołu: I. I. REICHEL F[ecit]. Zrobił.

Strona odwrotna. Napis: SIGISMUNDI III EX ANNA AUSTRIACA FILIUS, VIVENTE PATRE IN MAGNUM DUCEM MOSCHOVIAE ELECTUS A[nno] D[omini] 1610. MORTUO IN TITULUM REGIS SVECIAE SUCCESSIT, SMOLENSCUM OBSIDIONE VICTOR LIBERAVIT, INTER TOT REGNORUM SPES AMISSAS OBIIT ORBUS MERECII A[nno] D[omini] 1648. AETAT[is] 53. R[egni] 16. D[ie] 20. MAII. To jest: Zygmunta III z Anny Austryaczki syn, za życia ojca na wielkiego księcia moskiewskiego obrany roku pańskiego 1610. Po śmierci ojca przybrał tytuł króla szwedzkiego, zwycięzca Smoleńsk od oblężenia uwolnił, wśród utraconych nadziei tylu państw umarł bezdzietny w Mereczu roku pańskiego 1648, mając lat 53, panowawszy lat 16, dnia 20 Maja.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 40)