strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 613.

Popiersie z lewej strony, w zbroi, na głowie peruka, na szyi halsztuch i order złotego runa. Napis w otoku: JOANNES CASIMIRUS. To jest: Jan Kaźmierz. U dołu cyfry mincarza I. I. R[eichel] F[ecit].

Strona odwrotna. SIGISMUNDI III EX CONSTANTIA AUSTRIACA FILIUS ALTER, PER 20 ANNOS CUM ADVERSA FORTUNA LUCTATUS FORTITER POST GESTA CUM COSACIS, TARTARIS, SVECIS, MOSCHIS, HUNGARIS, ET PROH DOLOR CU[m] POLONIS BELLA, MALORUM PERTAESUS REGIUM DIADEMA DEPOSUIT. OBIIT ORBUS NIVERNIAE IN GALLIA A[nno] D[omini] 1672. AETAT[is] 61. D[ie] 16. DEC[embris]. To jest: Zygmunta III z Konstancyi Austryaczki syn drugi, przez 20 lat walcząc z przeciwnym losem mężnie, ukończywszy wojny z Kozakami, Tatarami, Szwedami, Moskwą, Węgrami, i niestety, z Polakami, zmierzywszy sobie nieszczęścia, złożył koronę królewską. Umarł bezdzietny w Niwernie we Francyi roku pańskiego 1672, mając lat 61, dnia 16 Grudnia.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).