strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 614.

Popiersie z wąsami, z prawej strony, w długiej peruce, na piersiach order złotego runa. Napis w otoku: MICHAEL KORYBUTH. To jest: Michał Korybut. U dołu: I. I. REICHEL F[ecit]. Zrobił.

Strona odwrotna. Napis: EX STIRPE VISNIOVIECIA, JAGELLONIBUS AGNATA HIEREMIAE HEROIS, ET GRISELIDIS ZAMOYSCIAE FILIUS PRAETER SPEM ET VOTA PROPRIA, ELECTUS IN REGEM A[nno] D[omini] 1669. D[ie] 19. JUN[ii] BREVIBUS REGNI CURIS, AC INVIDORUM ODIIS SUBTRACTUS, OB[iit] LEOPOLI A[nno] D[omini] 1673 AET[atis] 34. REG[ni] 4. D[ie] ll. NOV[embris]. To jest: Z familii Wiśniowieckich, spokrewnionej z Jagiellonami, Hieronima, bohatera, i Gryzeldy Zamojskiej syn, mimo nadziei i własnej chęci obrany na króla roku pańskiego 1669, dnia 19 Czerwca, troskami krótkiego rządu i nienawiścią zazdrosnych stargawszy siły, umarł we Lwowie roku pańskiego 1673, mając lat 34, panowawszy lat 4, dnia 11 Listopada.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)