strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 616.

Popiersie z lewej strony, głowa w fryzurze nienakryta, na piersiach order złotego runa. Napis w otoku: AUGUSTUS II ELECTOR SAXONIAE. To jest: August II elektor saski. U dołu: I. I. REICHEL F[ecit]. Zrobił.

Strona odwrotna. Napis: ELECTUS A[nno] D[omini] 1697. D[ie] 27. IUN[ii] CORONATUS 15. SEPT[embris] CAMENECUM PODOLIAE A TURCIS CAPTUM PACE CARLOVICENSI RECEPIT, A CAROLO XII SVECO REGNO PULSUS, REDIIT IN SOLIUM, A[nno] D[omini] 1709. OBIIT VARSAVIAE A[nno] D[omini] 1733. AETAT[is] 63. R[egni] 36. D[ie] l. FEBR[narii]. To jest: Obrany roku pańskiego 1697 dnia 27go Czerwca, koronowany dnia 15go Września, Kamieniec podolski od Turków opanowany pokojem Karłowickim odzyskał, od Karola XII Szweda z kraju wygnany powrócił na tron 1709 roku. Umarł w Warszawie roku pańskiego 1733, mając lat 63, panowawszy lat 36, dnia 1go Lutego.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).