strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 617.

Popiersie z lewej strony, głowa bez nakrycia, włosy krótko ucięte; na zbroi futro na piersiach spięte. Napis w otoku: STANISLAUS I LESZCZYNIUS. To jest: Stanisław I Leszczyński. U dołu: I. I. REICHEL F[ecit]. Zrobił.

Strona odwrotna. Napis: REX A[nno] D[omini] 1705. SVETICO TUMULTU DATUS, FORT[itudini] RED[ucis] AUG[usti] II CESSIT. HOC SUBLATO, UNA VOCE A[nuo] D[omini] 1733 ELECTUS. VI CEDENS, EX VINDIB[onensi] FOED[ore] A[nno] D[omini] 1736. LOTHARINGIA POTITUS. PHILOSOPHUS, EVERGETES PATRIAE SEMPER MEMOR FORTUITIS FLAMMIS AMBUSTUS. OB[iit] LUNEVIL[liae] A[nno] D[omini] 1766 D[ie] 23. FEBR[uarii] AET[atis] 89. To jest: Król roku pańskiego 1705 podczas zamieszek szwedzkich dany, sile powracającego Augusta II ustąpił. Po śmierci tegoż jednomyślnie roku pańskiego 1733 obrany. Ustępując przemocy traktatem wiedeńskim 1736 roku objął Lotaryngię. Filozof prawdziwy pomny zawsze na ojczyznę, przypadkowym ogniem oparzony, umarł w Lunewillu roku pańskiego 1766 dnia 23 Lutego, mając lat 89.


Prócz medalów sławnych ludzi, których pamiątkę za panowania Stanisława Augusta medalami uczczono i które wyżej umieściliśmy, kazał jeszcze ten monarcha wybijać medale książąt i królów polskich, wszystkie równej wielkości, mające w srebrze wagi 3¼ łóta, które wystawują na jednej stronie popiersie z imieniem, na drugiej sam napis wskazujący główne ich czyny, ilość lat rządów, i datę zgonu. Gabinet medalów w Warszawie posiadał takowych numizmatów srebrnych dziewiętnaście(?), które tu czytelnikom naszym przedstawiliśmy (No 596 - 618).


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 44)